Általános szerződési feltételek

1, A SZERZŐDŐ FELEK:
A bérbeadó Yes Autorent Autókölcsönző az alább felsorolt feltételekkel a saját és a partnerei gépjárműveit adja, illetve közvetíti ki bérbe. A Yes Autorent Autókölcsönző jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni, változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.
A Bérlő lehet természetes vagy jogi személy is, azonban a bérleti szerződés megkötése csak felelős természetes személy által történhet.
2, Megrendelés és foglalás:- A végleges foglalás a foglalási díj megfizetésével történik. Ez történhet bankkártyás fizetéssel, készpénzzel, illetve átutalással.
– Amennyiben a Bérlő kiszállítást kér, és az előre egyeztetett időpontban a kiszállítási címen nem jelenik meg, vagy az autó átvételét a Yes Autorent Autókölcsönzőnek nem felróható okból kifolyólag megtagadja, a Yes Autorent Autókölcsönző érvényesíti vele szemben a kiszállítási díjat és a foglaló összegét.
– A Yes Autorent Autókölcsönző az igényelt kategóriára vállal kötelezettségeta megrendeléskor, de természetesen mindent megtesz, hogy a Bérlő az általa igényelt típust kapja meg az autóbérlés során. Amennyiben a megrendelt autó átadása nem lehetséges, úgy azonos kategóriájú autót biztosít a Bérlő számára. Amennyiben azonos kategóriában nem tud autót biztosítani, akkor a helyettesítő jármű csak magasabb kategória lehet, és azt a Yes Autorent Autókölcsönző az eredetileg a rendelésben visszaigazolt kategória árában köteles átadni.
– A foglalási díj összege a foglalás időpontja és az autóbérlés kezdete közötti napok számától függ.
Amennyiben ez az idő több mint 15 nap, akkor a foglalási díj a bruttó bérleti díj 30%-a, de minimum 10.000 Ft.
Amennyiben a foglalás 15 napon belül történik, úgy a foglalás feltétele a teljes bérleti díj levonása.
Az ügyfél hibájából meghíúsult kiszállítás esetén az autókölcsönző jogosult Budapest területén 30.000 Ft + Áfa, Budapest közigazgatási határán kívül 30.000 Ft + Áfa, emellett 200 Ft/km díjat felszámítani.
3, A bérlet időtartama:
– A bérleti megállapodás minden esetben határozott időtartamú.
-A bérlet időtartamának minimális alapegysége 24 óra, azaz 1 nap.
– Idő előtti leadás:
A gépjármű a bérleti idő lejárata előtti visszaadása esetén a Yes Autorent Autókölcsönző bérleti díjat vagy egyéb díjat nem térít vissza. 
– Hosszabbítás:
Az autókölcsönzés időtartamának meghosszabbítása kizárólag a Yes Autorent Autókölcsönző munkatársának előzetes hozzájárulásával lehetséges. Autóbérlés hosszabbítása esetén a hosszabbított időszakra vonatkozó bérleti díj a bérlet megkezdésekor érvényben lévő díjak alapján kerül meghatározásra. Kevesebb, mint egy nap hosszabbítás esetén a hosszabbítás ára:
– 3 órát meg nem haladó hosszabbítás esetén nincs plusz díjazás
– 3-6 óra hosszabbítás esetén fél nap kerül felszámolásra a bérleti szerződésben rögzített napi díjat figyelembe véve
– 6 óránál több (de 1 napnál kevesebb) hosszabbítás esetén egy teljes nap kerül felszámolásra a bérleti szerződésben rögzített napi díjat figyelembe véve.
– Késedelmes leadás:
Amennyiben a Yes Autorent Autókölcsönző nem járul hozzá a bérleti időszak meghosszabbításához, de a Bérlő a járművet mégis késedelmesen adja le, úgy a Yes Autorent Autókölcsönző pótdíjat számíthat fel. A pótdíj mértéke minden megkezdett késedelmes órára vonatkozóan 5.000 Ft + ÁFA. A pótdíj a bérleti díjon felül értendő.
4, A bérlés feltételei:
– Személyazonosító igazolványok: Az autóbérlés feltétele a Bérlő érvényes és eredeti okmányainak bemutatása (személyi igazolvány, lakcímkártyával vagy útlevél).
– Érvényes jogosítvány, amely legalább egy éve kiállításra került és érvényes még legalább a tervezett bérleti időszak végéig.
– Másolat készítése: A Bérlő hozzájárul, hogy a Yes Autorent Autókölcsönző az iratairól másolatot készítsen és azokat megőrizze. A Yes Autorent Autókölcsönző a tudomására jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kezeli.
– Amennyiben a Bérlő jogosítványa a 1969-es bécsi egyezményben szereplő országok listáján nem szerepel, illetve a jogosítvány kibocsátója nem EU tagállam, az autóbérléshez nemzetközi jogosítvány szükséges. Igény esetén a Yes Autorent Autókölcsönző munkatársai tájékoztatást adnak az aktuális listáról.
– A Fedezet. A Yes Autorent Autókölcsönző minden esetben fedezetet kér a Bérlőtől, amelynek értéke autó típusonként változó, annak értékéhez igazodó.
– A kaució funkciója, hogy az esetlegesen utólag fizetendő díjak, (km díj, hosszabbítás), hiányosságok (tankolás, takarítás), illetve kár esetén annak megtérítésére is szolgál. Ezenkívül a ki nem fizetett bérleti díjak kiegyenlítésére is szolgál. A Bérlő tudomásul veszi, hogy vitás esetben a Yes Autorent Autókölcsönző a kauciót csak a jogviták teljes és jogerős, illetve végrehajtható tisztázódásakor engedi el.
– Amennyiben nem áll rendelkezésre a kaució, a Yes Autorent Autókölcsönző elállhat a bérleti szerződéstől, megtagadhatja a bérautó átadását, illetve visszaveheti az átadott bérautót.
– Kárt követő további bérlés esetén kaució feltöltés szükséges.
6, A bérleti díj tartalma
Az autóbérlés díja az alábbiakat tartalmazza:
– A kötelező gépjármű felelősség biztosítás
– A casco biztosítás (autóként változó önrésszel)
– napi 100 km szabad futás
– A többletkilométer díja autónként változó.
– A gépkocsi szervizelése, javítása, kenőanyagok utántöltése
– A szezonnak megfelelő gumiabroncs biztosítása
– Másodsofőr díjmentes lehetősége
Nem tartalma az autóbérleti díjnak:
– Az üzemanyag költsége
– Parkolási és komp díjak
– Autópálya használati díjak
– Illetve semmilyen olyan egyéb költség, amely nem része az alapszolgáltatásnak
7, Fizetés
– Az autóbérlés díja minden esetben előre fizetendő.
– A 30 napot meghaladó bérlet esetén az autóbérlés díjának megfizetése havonta előre esedékes. Teljesített fizetésnek a készpénzfizetés vagy a Yes Autorent Autókölcsönző bankszámláján megjelenő, azonosított jóváírást kell tekinteni. Amennyiben a Bérlő a bérleti díjat nem fizeti meg határidőre, a Yes Autorent Autókölcsönző jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondani és a bérelt gépjárművet elszállítani. Az elmaradt összegek behajtásáról és a gépjármű visszaszármaztatásával kapcsolatos valamennyi költség a Bérlőt terheli. Fizetési késedelem esetén a bérleti díj összegén felül a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat illeti meg a Yes Autorent Autókölcsönzőt.
9, Számlázás
– Számlázással kapcsolatos számviteli panaszok csak a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogadhatók el.
– A számla kiállítási adatait a Bérlő köteles előre, még bármilyen pénzmozgás előtt jelezni, ellenkező esetben a foglaló, előleg, egyéb előre levont vagy átutalt összeg esetén a számla a természetes személy nevére kerül kiállításra.
10, Kedvezmények, és akciók:
– A Yes Autorent Autókölcsönző által alkalmazott kedvezmények és akciók meghatározott időtartam alatt, amennyiben nincs ilyen meghatározva, akkor minden esetben visszavonásig érvényesek.
– A kedvezmények kizárólag abban az esetben adódnak össze, ha erre az akció/kedvezmény leírásában a Yes Autorent Autókölcsönző külön felhívja a figyelmet.
– A Yes Autorent Autókölcsönző – meghatározott feltételek mellett – lehetőséget ad kedvezményes kuponok vásárlására. A kedvezményes kuponokkal egy bizonyos időszakban az autókölcsönzés kifizethető, azonban a kuponokkal fizetett összegrész után további kuponvásárlási lehetőség nem áll fenn.
– Idegen Kupon (Voucher): A Yes Autorent Autókölcsönző együttműködő partnerei által kiállított kuponok felhasználása csak a kuponon feltüntetett partnernél lehetséges.
– Idegen kedvezménykártyák: A Yes Autorent Autókölcsönző időszakosan több kedvezménykártyát is elfogad. Ezek felhasználása esetén a kedvezmények nem adódnak össze.
– Partner kedvezmény kártyák: A Yes Autorent Autókölcsönző együttműködő partnereinél (szervizek, éttermek, szállodák) kedvezményes autóbérlésre jogosító kártyákat helyez el. A kedvezmény kizárólag az autóbérlés díjára vonatkozik. A kedvezmény a prémium kategóriájú autókra nem érvényes. A kedvezmény érvényesítésének feltétele az egyszeri kedvezményre jogosító kártya átadása.
11, Az autó átadása, és visszavétele:
– A gépjármű az átadás időpontjában rögzített állapotban kell, hogy visszaadásra kerüljön.
– A nyitó kilométeróra állást és az autó állapotát felek a gépkocsi átadásakor és visszavételekor az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.
– A gépjármű szennyezett állapotban történő visszaadása esetén a Yes Autorent Autókölcsönző 5.000 Ft – 10.000 Ft mosási, és 5.000 – 10.000 Ft belső takarítási költséget számít fel, de amennyiben a szennyezés eltávolítása többletköltséggel jár (kárpittisztítás, műanyagápolás, polírozás), annak megfizetése is a Bérlőt terheli. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Yes Autorent Autókölcsönző által rendelkezésére bocsátott autókban tilos a dohányzás. Amennyiben a Bérlő vagy utasa dohányzik a járműben, úgy a Yes Autorent Autókölcsönző pótdíj felszámítására jogosult a szennyeződés mértékétől függően 80.000 Ft-ig terjedően. Az autót kizárólag személyek, és a személyek csomagjainak szállítására szabad használni. Tilos minden más jellegű szállítási tevékenység (például élőállat, vagy építési törmelék). Amennyiben a tiltott dolgok szállítása történik, úgy az eredeti helyzet visszaállításának teljes költsége a bérlőt terheli.
– A gépjármű tele üzemanyag tartállyal kerül kiadásra, és ugyanígy tele tankkal kell, hogy visszaadásra kerüljön. Amennyiben a tank nincs tele, úgy a bérlőnek a tankolási díjon felül 2.000 Ft + ÁFA ügyintézési díjat is meg kell fizetnie.
– A bérelt gépkocsit tilos használni a kenőolajok elfolyása vagy hűtőfolyadék befagyása, elfolyása esetén. Tilos továbbá bármely folyadék engedély nélküli utántöltése, az ablakmosó folyadék kivételével.
– A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a járművel nem ér vissza az autóbérlés során megadott időpontra, és a bérbeadó illetve a Yes Autorent Autókölcsönző képviselője nem járul hozzá a hosszabbításhoz, úgy a hat órát meghaladó késedelem estén rendőrségi feljelentést tehet és az autóra nemzetközi körözést adathat ki.
– A Bérlő tudomásul veszi, hogy késés esetén a Yes Autorent Autókölcsönző késedelmi díjat számít fel, amelynek mértéke: 4.000 Ft + ÁFA/óra. A pótdíj a bérleti díjon felül kerül felszámításra. Amennyiben a visszaérkezés munkaidőn kívül történik, úgy a késedelmi díjon felül további 10.000 Ft + ÁFA késedelmi kötbér kerül felszámításra.
– A Bérlő egy hónapnál hosszabb időtartamú autóbérlés esetén köteles a gépjárművet havonta – közösen egyeztetett időpontban – egy alkalommal bemutatni a Bérlő telephelyén a Yes Autorent Autókölcsönző által meghatalmazott személy részére.
12, Felelősség:
– A Bérlő határozott időtartamra (az autó átvételétől annak visszaadásáig) a jármű ideiglenes üzembentartójának minősül. Amennyiben a Bérlő jogi személy, úgy legalább egy természetes személynek meghatározásra kell kerülnie, aki készfizető kezességet és felelősséget vállal a bérlet időtartama alatt keletkezett károkért, esetlegesen elkövetett szabálysértésekért.
– A Bérlő tudomásul veszi, hogy csak és kizárólag a meghatalmazásban feltüntetett személyek vezethetik az autót.
– A bérelt gépkocsit tilos az autóbérlés időszaka alatt nem rendeltetésszerűen használni, különösen vontatásra, üzletszerű személyszállításra, autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni, valamint tilos a gépjármű további bérbeadása.
– Ha az autókölcsönzés időszaka alatt olyan kifizetési kötelezettség keletkezik a gépjárművel kapcsolatban (pl. parkolási bírság, autópálya matrica hiánya, elrejtett kár, egyéb hiányosság), amelyről a bérbeadó az autó visszavételekor nem szerez tudomást, ilyen esetekben jogosult a kár, ill. a büntetések teljes összegét, az autóbérlet lezárását követő 6 hónapon belül a bérlő, vagy az érte a bankkártyával felelősséget vállaló személy bankszámlájáról inkasszózni. Ehhez a bérlő (bankkártya tulajdonos) a szerződés aláírásával hozzájárul. — Amennyiben az autókölcsönzés időtartama alatt olyan kifizetési kötelezettség keletkezik a gépjárművel kapcsolatban (pl. autópálya matrica hiánya, parkolási bírság, elrejtett kár, egyéb hiányosság), amelyről a Yes Autorent Autókölcsönző az autó visszavételekor nem szerez tudomást, a Yes Autorent Autókölcsönző jogosult inkasszózni a kár, illetve a büntetések teljes összegét az autóbérlés lezárását követő 6 hónapon belül a Bérlő, vagy az érte a bankkártyával felelősséget vállaló személy bankszámlájáról. Ehhez a Bérlő (bankkártya tulajdonos) a szerződés aláírásával hozzájárul.
– A Yes Autorent Autókölcsönző jogosult 4.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat felszámítani minden egyes utólag felszámolt tételnél.
– A Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjárműben vagy a gépjárművel okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem fizet, vagy csak részben fizet kártérítést (pl. alkoholos befolyásoltság).
– A Bérlő kár esetén önrész kifizetésére kötelezi magát, mely alapesetben 10%, de minimum 100.000 Ft. Az önrész összege ettől eltérhet. Ilyen esetekben a Yes Autorent Autókölcsönző erről előzetesen tájékoztatja az ügyfelet.
– Amennyiben a kár – biztosítási szempontból – nem minősül biztosítási eseménynek, különös tekintettel a sikkasztás esetére, a Bérlő köteles megtéríteni a kárt a Yes Autorent Autókölcsönző részére.
– Abban az esetben, ha baleset esetén egy másik jármű volt a károkozó, és az idegen gépjármű felelősségbiztosítása teljes mértékben fedezi a kárt, úgy önrész nem kerül levonásra. Azonban ebben az esetben csak abban az esetben kerül sor a kaució feloldására, ha a károkozó biztosítója kifizette a kár összegét.
– Káresemény esetén a Bérlő köteles minden dokumentumot biztosítani a Yes Autorent Autókölcsönző részére, ami a biztosítási ügyintézéshez elengedhetetlenül szükséges.
– A Bérlő az autóbérlés során köteles a gépkocsi kulcsát és forgalmi engedélyét magánál tartani. Lopás esetén, amennyiben a kulcsot és a forgalmi engedélyt nem tudja a Yes Autorent Autókölcsönző átadni, illetve amennyiben a hatósági vizsgálat során fény derül rá, hogy a jármű indítókulcsáról másolat készült és ebből következően a biztosító nem téríti a kárt, úgy a Bérlő köteles az autó teljes értékét megtéríteni.
– Választható Full Casco opció: a Bérlőnek lehetősége van egyes típusok esetén a biztosítási önrészt adott összeg ellenében megváltani. Ilyen esetben egy TÖRÉSKÁR esetén a biztosítási önrész megfizetésétől a Bérlő mentesül. Lopás- és totálkár, valamint gumidefekt és felni sérülésére a Full Casco opció nem érvényes. Az önrész megváltás csak egy kár rendezésére vonatkozik. Bizonyos esetekben a Yes Autorent Autókölcsönző a Full Casco opció igénybevételét jogosult megtagadni a Bérlőtől.
– Amennyiben a bérlet időtartama alatt a járművel bármilyen bűncselekmény elkövetésére kerül sor, a Yes Autorent Autókölcsönző a kaució összegét az eljárás végéig visszatarthatja, és az eljárás miatt felmerülő költségeket akár a kaució mértékén felül is, a Bérlőre terheli.
– A Bérlő az autóval külföldre utazhat, azonban a gépjárművet kizárólag az Európai Unió területén használhatja. Amennyiben az autóval az Európai Unió határán kívül utaznak a Bérlő 3.000 EUR bírság fizetésére köteles. A bérelt gépkocsit tilos az autókölcsönzés időszaka alatt a Yes Autorent Autókölcsönző külön engedélye nélkül casco biztosítás fedezetébe be nem vont országba vinni. A casco által fedezett országok listájáról külön kérésre a Yes Autorent Autókölcsönző részletes tájékoztatót ad.
– A Yes Autorent Autókölcsönző kizárja felelősségét azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik. Meghibásodás esetén a Yes Autorent Autókölcsönző egy napi szállásköltséget (legfeljebb 50 EUR-nak megfelelő összegig) és egy napra szóló napidíjat (legfeljebb 25 EUR-nak megfelelő összegig) térít Bérlő közvetlen kárainak fedezésére.
13, Rendkívüli események:
– Amennyiben az autókölcsönzés időtartama alatt bármilyen rendkívüli esemény (meghibásodás, baleset) történik, arról a Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell a Yes Autorent Autókölcsönző 24 órás ügyfélszolgálatát a +36 20 555 11 55 telefonszámon.
– Amennyiben szerviz, illetve javítás, vagy bármely egyéb olyan költség merül fel, amit a Bérlő érvényesíteni akar a Yes Autorent Autókölcsönző felé, arra csak abban az esetben jogosult, ha az adott dologhoz, eseményhez (mint pl. szerviz, autómentő, alkatrészvásárlás) a Yes Autorent Autókölcsönző munkatársa előzetesen írásban hozzájárul.Ennek elmulasztása esetén az esetleges javítási, vagy ezzel kapcsolatos költségek megfizetését a Yes Autorent Autókölcsönző megtagadhatja.
– A Bérlő köteles megtéríteni a Yes Autorent Autókölcsönző kárát, amennyiben a gépkocsival átadott felszerelések vagy a gépjármű okmányainak pótlása szükséges.
14, Jogviták:
A Felek jogviták esetére a Budapest II.-III. kerületi bíróság illetékességét jelölik ki.
15, Érvényesség:
Az Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek.

+36 20 270 8080                info@yesauto.hu