+36 20 555 1155

Bérbeadói megállapodás

BÉRBEADÓI MEGÁLLAPODÁS

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött 2 db eredeti példányban egyrészről „BÉRLETKÖZVETÍTŐ” másrészről

„BÉRBEADÓ” között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel.

A Felek bérleti megállapodás keretében bérleti szerződést kötnek a 4. pontban körülírt jármű vonatkozásában.

A szerződést felek határozatlan időre kötik. A szerződés felbontása bármelyik fél részéről kizárólag írásban történhet, 30 napos határidővel, azzal a kiegészítéssel, hogy a már visszaigazolt foglalások teljesítése akár a felmondást követően is kötelező érvényűek a felekre nézve.

A BÉRBEADÓ kijelenti, hogy a 4. pontban körülírt személyautó a tulajdonát képezi, és azt bérbe adhatja.

A jármű adatai:

- Típus:__________________

- Forgalmi rendszám:__________________

- Forgalmi engedély szám:__________________

- Leírás: (hengerűrtartalom, teljesítmény, extrák, stb.)

A bérbeadás paraméterei:__________________

Bérleti díjak:

- 1-2 napos bérlet esetén: __________________ Ft/nap

- 3-4 napos bérlet esetén: __________________ Ft/nap

- 5 nap vagy azt meghaladó bérlés esetén: __________________ Ft/nap

- Havi ár alkalmazása esetén: __________________ Ft/hónap

- Napi bérlet esetén a díjmentes km futás: __________________ km

- Havi ár alkalmazása esetén: __________________ km ingyenes futástartalom.

- A többletkilométer díja: __________________ Ft/km

Kaució: __________________ Ft

Felek megállapodnak, hogy bérleti díj és kaució szempontjából az ÜGYFELEK felé emelést a BÉRLETKÖZVETÍTŐ bármikor tehet.

A BÉRBEADÓ hozzájárul, hogy a járművet a BÉRLETKÖZVETÍTŐ tovább bérbe adja, akár közvetítő cégen keresztül.

A bérleti díjak elszámolása a bérletek lezárását követően történik.

Feladatok és kötelezettségek a BÉRLETKÖZVETÍTŐ oldaláról:

- A járművet a bérelhető járművek között nyilvántartani és kiajánlani.

- A kiadás előtt a bérletre előkészíteni, kitakarítani, feltankolni stb.

- Amennyiben a jármű meghibásodik, vagy megsérül, azonnal tájékoztatni a BÉRBEADÓT.

- Tájékoztatni a BÉRBEADÓT a foglalásokról, a bérbeadásról, a visszavételről, ill. az esetleges hosszabbításokról.

- Havonta egy alkalommal az előző havi bérletekről kimutatás készíteni, és elszámolni a BÉRBEADÓVAL.

- Az ÜGYFELEK adatait, és bankkártyáinak adatait nyilvántartani.

- Amennyiben a kaució elengedését követően kerül megállapításra a végbérlő részéről károkozás, szabálysértési bírság, úgy azt az ÜGYFÉLLEL szemben érvényesíteni.

- Bármilyen szabálysértési ügyben az eljáró hatóság részére teljes körű információt nyújtani az ÜGYFÉLRŐL.

- BÉRBEADÓ tudomásul veszi, hogy a BÉRLŐ által okozott közvetlen, vagy közvetett károkért a BÉRLETKÖZVETÍTŐ felelősséget nem vállal.

Feladatok és kötelezettségek a BÉRBEADÓ oldaláról:

- A jármű átadása a BÉRLETKÖZVETÍTŐ képviselőjének üzembiztos állapotban, tisztán, teletankolva, a szükséges tartozékokkal együtt átadni.

- Az átadás időpontjában a jármű forgalmi engedélyének átadása.

- A jármű üzembiztonságának folyamatos biztosítása.

- A járművel kapcsolatos kötelezettségek folyamatos teljesítése, határidőn belül. Ide tartozik például a környezetvédelmi zöld kártya, a műszaki vizsga, a kötelező biztosítás, téli-nyári gumiabroncs cseréje stb. A BÉRBEADÓ tudomásul veszi, hogy amennyiben e kötelezettségeinek nem tesz időben eleget, és ez veszélyezteti a tovább bérbe adást, a BÉRLETKÖZVETÍTŐ jogosult a hiányosságokat rendezni. A hiányosságok rendezésének költségét, és a saját, az ügyintézéssel kapcsolatos díját a következő elszámoláskor a BÉRLETKÖZVETÍTŐ érvényesíti.

- A BÉRBEADÓ köteles minden olyan körülményről a BÉRLETKÖZVETÍTŐT tájékoztatni, amely a tovább bérbeadás szempontjából fontos lehet.

- Meghibásodás, káresemény esetén a járművel kapcsolatos feladatok (elszállítás, javíttatás, biztosítási esemény ügyintézése) a BÉRBEADÓ hatáskörébe és felelősségébe tartoznak, különös tekintettel a jármű hazaszállítására, és javíttatására.

A BÉRBEADÓ a tovább bérbeadás általános szerződési feltételeit ismeri, és annak tartalmát elfogadja, különös tekintettel a bérleti díj, és a kaució vonatkozására.

A BÉRBEADÓ tudomásul veszi, hogy a végbérlők bankkártyáiról a BÉRLETKÖZVETÍTŐ a bérleti időszakot követően maximum 30 napig tud levonni kártérítésre, vagy büntetésekre összegeket.

Káresemények:

- Casco biztosítás körébe eső esetekben 100.000 Ft alatti kárösszegnél a teljes kárösszeget az ÜGYFÉL fizeti a kauciójából.

- Casco biztosítás körébe eső esetekben 100.000 Ft feletti kárösszegnél az ÜGYFÉL 10% minimum 100.000 Ft önrészt köteles megfizetni.

- Amennyiben nem az ÜGYFÉL a hibás, hanem egy másik autóvezető, ebben az esetben a károkozó autó felelősségbiztosítása fedezi a teljes kárösszeget. Ilyenkor nem kerül levonásra összeg az ÜGYFÉL kauciójából.

- Lopás és totálkár esetén az ÜGYFÉL által fizetett kaucióból a biztosító által megállapított autó érték 10 %-a a BÉRBEADÓT illeti.

- A károk rendezésére általánosan jellemző, hogy amennyiben a kárral kapcsolatban viták vannak, úgy a kárösszeg kifizetésére a BÉRBEADÓ felé, illetve az ÜGYFÉL kauciójának elengedésére csak a jogviták tisztázódását követően kerül sor.

A bérbeadás, a foglalás menete, és a nyilvántartások:

- A BÉRLETKÖZVETÍTŐ a nyilvántartási rendszerében feltünteti a fent leírt járművet.

- Amennyiben foglalás érkezik rá, vagy kibérelik az autót, úgy e-mailben értesítést küld a BÉRBEADÓNAK a foglalás/bérlés részleteiről.

- A BÉRBEADÓ köteles visszaigazoló e-mailben rögzíteni a foglalás/bérlés tudomásul vételét.

- A BÉRBEADÓ tudomásul veszi, hogy a foglalás elfogadása rá nézve szerződéses kötelezettséget jelent. Amennyiben nem biztosítja az adott időpontra a megjelölt járművet, úgy a pótlás (csereautó) költsége, illetve az esetlegesen az ÜGYFÉLNEK fizetendő kártérítés őt terheli.

Felek a fentieket elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

17. A Felek jogvita esetén a tárgyalásos megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Budapest II-III. Kerületi Bíróság illetékességét jelölik ki.

 

Budapest, __________________

__________________                                                                                      ____________________

     BÉRBEADÓ                                                                                                   BÉRLETKÖZVETÍTŐ

SHORT TERM RENTS

LONG TERM RENTS

CALL US!

(+36 20 555 1155)

WRITE US!

MAP

 

FAQ